Valutaváltó

FreeCurrencyRates.com
Ajánljuk a SZÉP-kártyások figyelmébe

A felhasználási határidő után a SZÉP-kártyán maradt összegek havidíjjal terhelhetőek lesznek, a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet-tervezet szerint. A kormany.hu oldalon látható dokumentum alapján a pénzforgalmi szolgáltató havonta legfeljebb 3%-ot számíthat fel az utalást követő második év május 31-ig fel nem használt összegre vetítve. A szolgáltató a felhasználási határidő lejárta előtt legalább hatvan nappal köteles felhívni a kártyabirtokos figyelmét arra, hogy mely időponttól kezdve mekkora díjat számít majd fel a fel nem használt pénzeszközre. A most hatályos rendelet alapján a határidőre fel nem használt összegek ellenértékét vissza kell fizetni a munkáltatónak vagy jogutódjának. Továbbra is legfeljebb 0,3% díjat számolhatnának föl a kártyák pénzforgalmi szolgáltatói a más által működtetett terminálok használata esetén. A rendelettervezet alapján a három éves lejárati idejű kártyák visszavonhatóak, ha a számlájukon 24 hónapon keresztül nincs pénzeszköz.

=